Jawabanmu

2013-12-19T21:10:36+07:00
(-2)^2+1^2-2p(-2)-p(1)-11=0

4+1+4p-p-11=0

3p=6

p=2

jadi,
x^2+y^2-4x-2y-11=0

pusat = ( \frac{-4}{-2} \ , \  \frac{-2}{-2}  )=(2,1)

maka jarak ke titik asal (0,0)
= \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}
1 5 1