Jawabanmu

2014-08-26T21:03:15+07:00
Adi : punapa ingkang panjenengan lampahi pakdhe?
pakdhe : iki aku arep nanem wit gedhang sing di jaluk karo budhemu kae
adi : oalah, nalika wingi sonten kula nggi mireng menawi budhe sambat kaliyan pakdhe babagan punika
pakdhe : ora mung kuwi tujuane, nanging iki uga ana manfaate kanggo lingkungan
adi : leres niku pakdhe, mugi-mugi dados amalipun pakdhe
pakdhe : amin
4 3 4