Jawabanmu

2014-08-27T21:36:14+07:00
1 \frac{3}{5} =  \frac{3}{5} x \frac{20}{20} = \frac{60}{100} =0,6
2.0,32
3.1.75
4.0.45
5.4.3
6.0.5
7.0.2
8.0.8
9.1.24
10.7.6
11.0.85
12.1.95