Jawabanmu

2014-08-26T19:23:51+07:00
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya padajalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolonganmereka itu satusama lain melindungi. Dan orang-oramg berimantetapi belum berhijrahmaka tidak ada kewajibansedikitpun atasmu melindungi merekasebelum mereka berhijrahJika mereka meminta pertolongankepadamu dalam agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yangtelah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan