Jawabanmu

2013-12-19T19:10:55+07:00
Dik: t = 4s
      m = 1,5 kg
      g = 10 m/s ^{2}
Dit :Vo....?
Jb : Vt = Vo - gt
      0  = Vo - gt
      gt = Vo
   t = \frac{Vo}{g}
   4 =  \frac{V0}{10}
   Vo = 10*4
        = 40 m/s