1. sederhanakanlah bentuk bentuk berikut !

a. (3×3⁴)³
b. (b⁹:b⁴)²
c. 2⁸:(2⁵×2)
d. d³×(d⁹:d²)

2. operasi bilangan bulat yang tidak memenuhi sifat komutatif dan asosiatif adalah...
a penjumlahan
b pengurangan
c. perkalian
d pembagian

1

Jawabanmu

2014-08-26T15:51:56+07:00
1. a. 3^{3+12}=3^15
b. b^{18-8}=b^10
c. 2^{8-6}=2^2
d.3^{3+7}=3^10
2. pengurangan dan pembagian