Jawabanmu

2016-11-15T14:26:24+07:00
1. Tembung sesulih (Kata ganti)
Kowe arep menyang ngendi? (Kamu mau pergi kemana?)
2. Tembung Ancer-ancer (Kata depan)
Rina budal saka Parangtritis banjur menyang Solo. (Rina pergi dari Parangtritis kemudian menuju Solo.)
.3. Tembung Panggandheng (Kata sambung)
Mulane dadi wong ojo seneng nyolong. (Makanya jadi orang jangan suka mencuri.)
4. Tembung Panyilah (Kata sandang)
Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah kaliyan Bapak/Ibu Guru. (Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak/ Ibu guru.)
5.  Tembung Panguwuh
Adhuh, sikilku lara. (Aduh, kakiku sakit.)