1. kedadeyani iki dimoting ing layang kabar? kejaba...

a. bab panggulawentah.

b. bab politik

c. bab ekonomis

d. bab kang ora klebu akal

2. ing ngingsor iki layang kabar kang ngemot ing jawa tengah ....

a. suara merdeka

b.pikiran rakyat

c. jawa pos

d. koran sindo

3. kalawarti/ majalah bahasa jawa ing ngemot pawarta /berita aktual yaiku..

a.tempo

b. penyebar semangat

c.kartini

d.cempaka

4. para penggurit ing jagadina sastra jawa iku...kejaba...?

a.St.ismaniasita

b.sudarmo K.D

c. ki manteb sudarsana

d. FX Hurry

5.geguritan2x ne para sastrawan jawa iku ngemot ing...

a.kompas

b. jaya baya

c.koran sindo

d.kartini

6. tembang macapat seweneh penemu ana kang nggolongake sastra...

a. gancaran

b.karawitan

c.geguritan

d. lisan

7.kelebu sastra gancaran apa tembung macapat..?

a. gancaran anyar

b.geguritan lawas

c.gancaran lawas

d.geguritan anyar

TOLONG DIJAWAB YANG BENER YA JANGAN ASAL JAWAB

1

Jawabanmu

2014-02-16T19:57:40+07:00
1.D
2.D
3.A
4.D
5.D
6.A
7.C

maaf kalau ada yang salah :)