Jawabanmu

2016-11-11T16:46:19+07:00

Sapertina anu dimaksud ku pananya ieu téh homonim, kecap anu hartina béda, tapi ucap sarta éjahana sarua. Contona kecap “ical” (lemes), hartina bisa “leungit” atawa “jual”; kecap “kaca”, hartina bisa “kaca” saperti “kaca jandéla”, atawa lambaran buku saperti “kaca pamungkas”.

 

Aya ogé anu disebut homograf, kecap anu éjahana sarua, tapi ucap jeung hartina béda. Contona “kecap” jeung “kécap”, bisa jadi homograf, saumpama ditulis maké sistem 25 aksara Indonesia, “kecap”. Sedengkeun homofon ngan ucapna anu sarua, éjahan jeung hartina béda.