Suatu pesawat mempunyai tempat duduk tidak
lebih dari 48 penumpang .Setiap penumpang kelas utama boleh membawabagasi 60kg.sedangkan utk kelas ekonomi 20kg.Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi 1.440Kg.bila X dan Y berturut turut menyatakan banyak kelas penumpang ekonomi,tentukanlah model Matematikanya?

1

Jawabanmu

2014-08-26T10:12:17+07:00
60 x + 20 y = 1440 ( x + y = 48 )

( 60 x + 20 y = 1440 ) : 20 = 3x + y = 72

3x + y = 72
 x + y = 48
----------------- (-)
2x = 24
x = 12
y = 48 - x = 48 - 12 = 36

x = 12
y = 36

3x + y (kurang dari sama dengan) 72, x + y > 48