Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-02-16T18:53:33+07:00
Judul: kerajinan tangan saka kain flanel

firda: "assalamualaiku, bu kulo badhe sinau caranipun ndamel kerajinan tangan saka                kain flanel"
bu siti:" waalaikumussalam, yo kene tak jelasno alat-alat lan bahan-bahane dhisek.                alat alate yoiku jarum, gunting, penggaris, lan pensil. ewo dene bahan-                      bahane yoiku    kain flanel, mripat-mripatan, benang, lan dakron."
firda:" kados pundi caranipun ndamel e?"
bu siti:"wiwitan yoiku kain flanel digunting bentuk golekan dadi loro lan ukurane kudu            sing podo. sing keloro yoiku njahit pinggirane loro kain kuwi, nanging diwenehi            panggonan kanggo ngelebokake dakron. sing ketelu, kain sing wis dijahit mau            diwalik supoyo gak ketok jahitane. sing kepapat, dakron kuwi dilebokake nang            kain flanel. sing kelima, mripat-mripatan kuwi di lem nang kain flanel sing wis              dibentuk golekan."
firda:" o... dados mekaten caranipun ndamel golekan saka kain flanel"
bu siti:" yo, saiki kowe bisa nggawe dhewe."
firda:" nggih bu, matur nuwun sanget."
bu siti:" yo, padha-padha. aku yo matur nuwun."
firda: nggih mpon, menawi mekaten kulo badhe kondur rumiyen."
bu siti: yo, ati-ati nak"
fida:"assalamualaikum"
bu siti:"waalaikumussalam"
10 4 10
2014-02-16T20:23:17+07:00
Bapak : "assalamu'alaikum"
kula (saya) : "wa'alaikumsalam pak. kok nembe kondur pak?" (kok baru pulang pak?)
bapak : "iyo le, mau ono rapat."
kula : "oalah, nggih sampun kula damelaken kopi rumiyin nggih pak." (oalah, yasudah. saya buatkan kopi dulu ya pak)
bapak : "iya maturnuwun ya le."
10 3 10