Rasionalkan penyebut bentuk bentuk akar berikut
1) akar 2 - akar 3 per akar 2
+ Akar 3 . mohon dibantu kakak
2) 2 akar 3 + 3 per akar 7 + akar 3
3) akar 3 - 2 akar5 per 4 akar 2 + 3 akar 7
4) 4 per akar 5 = 2 akar6
5) 4+2 akar3 per 4-2 akar 3

mohon dibantu kakak ;)

1

Jawabanmu

2014-08-25T21:23:47+07:00
Tanda -------- dibaca per ya ?
1). √2 - √3          √2 - √3          2 - √6 - √6 + 3           5 - 2√6
    -----------    ×    -----------    =  -------------------------   =  -------------
    √2 + √3         √2 - √3                2 - 3                      -1

2). 2√3 + 3         √7 - √3         2√21 - 6 -3√7 - 3√3           2√21 - 6 - 3√7 - 3√3
   --------------   ×   ------------   =  ------------------------------   =    -------------------------------
    √7 + √3          √7 - √3                    7 - 3                                  4

3). √3 - 2√5            4√2 - 3√7         4√6 - 3√21 - 8√10 + 6√35          
     ----------------   ×  ----------------  =   ---------------------------------------   
     4√2 + 3√7        4√2 - 3√7                   32 - 63 
            
             4√6 - 3√21 - 8√10 +6√35
        =   --------------------------------------
                          -21

4).    4                    √5 - 2√6          4√5 - 8√6        4√5 - 8√6
     ----------------  ×    ---------------   =  ----------------  =  ----------------
       √5 + 2√6         √5 - 2√6           5 - 12                 -7

5).  4 + 2√3         4 + 2√3        16 + 8√3 + 8√3 + 12
     -------------   ×  -------------  = -----------------------------------  
      4 - 2√3          4 + 2√3           16 - 12
      
          28 + 16√3         
      = ----------------   = 7 + 4√3
             4
1 5 1