Jawabanmu

2014-08-25T19:56:09+07:00
Ada tiga fungsi negara menurut Montesqueui yang popular dengan nama Trias Politica, ialah
:
-Fungsi Legislatif, membuat undang-undang
;
- Fungsi Eksekutif, melaksanakan undang-undang; dan
-Fungsi Yudisial, mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).Montesqueui menyatukan fungsi federatif dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri. Tujuan Montesqueui memperkenalkan trias politicanya adalah untuk kebebasan berpolitik (melindungi hak-hak asasi manusia) yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan mengadili (lembaga yudisial) yang berdiri sendiri.