Jawabanmu

2016-11-23T12:59:30+07:00

Sumoréang téh asalna tina kecap soréang, anu hartina inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat, atawa bisa ogé dihartikeun ngalieuk ka satukangeun.

 

Conto kecap sumoréang dina kalimah:

- Ningali nonoman barobogohan, sim kuring sumoréang deui ka mangsa-mangsa munggaran panggih jeung manéhna.

- Geus tong sumoréang, tingali musuh urang geus tatan-tatan di hareupeun urang.