Jawabanmu

2014-08-25T18:07:39+07:00
Nilai religius yang terkandung pada sila petama 
nilai tata budaya dan budi pekerti yang ada pada sila ke dua 
nilai gotong royong atau kbersamaan yang terkandung dsila ke tiga 
nilai menghargai dalam sila ke 4 
nilai keadilan guna mewujudkan kemakmuran pada sila terakhir .
semoga membantu dan jadikan yang terbaik ;)
2014-08-25T18:33:06+07:00
Niali-nilai yang terkandung dalam sila pancasila.
1. nilai ketuhanan
   Nilai ketuhanaan Yang Maha Esa mengandung arti adanya tuhan sebagai pencipta alam semesta.

2. nilai kemanusiaan
   Nilai kemanusiaan yang adil dan beradap mengandung arti kesadaran sikap dan prilaku sesuai dengan nilai-nlai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

maaf ya kalo salah, saya cuma tau itu saja.