Jawabanmu

2014-08-25T17:20:45+07:00
Surah ini dinamai dengan al-mujadalah (wanita yang menfajukan gugatan cerai) karena pada awal surah ini disebutkan batahan seorang perempuan, menurut riwayat bernama khaulah bijti tsa'labah terhadap sikap suaminya yangctelah mebzhiharnya.

hal ini diadukan kepada Rasulullah saw. dan ia menuntut supaya beliau memverikan putusan yang adil dalam persoalan itu. Dinamai juga al-mujadalah yabg berarti perbantahan.
8 4 8
2014-08-25T17:27:02+07:00
Assalamualaikum.
Di antara adab duduk dalam majelis (persidangan), ialah melapangkan tempat duduk untuk tamu-tamu yang baru datang. Artinya, hendaklah setengah kita melapangkan tempat duduk untuk orang lain, supaya sama-sama dapat bersidang di tempat itu. Peribahasa berkata, 'biar duduk sama-sama sempit, asal hati sama-sama lapang." Selain daripada itu, jika pemimpin menyuruh mereka berdiri atau pindah tempat, hendaklah menurut.
Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebenarnya orang-orang yang berilmu, itu tinggi derajatnya, bukan saja di akhirat namun juga di dunia. Yang dimaksud dengan ilmu bukan saja yang menyangkut hal ibadah bahkan semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sebab itu, patutlah kaum muslimin bertambah giat untuk menuntut ilmu pengetahuan, meskipun sampai ke negeri Cina.
3 2 3