Jawabanmu

2014-02-15T19:03:00+07:00
-48°C
-38,4°R
-54.4°F
............

2014-02-15T19:04:39+07:00
K : F : C : R
5 (+273) : 9 (+32) : 5 : 4

225°K = ....°C
225 - 273 = -48°C

          = ....°R
-48 x  \frac{4}{5} = 38,4°R
 
          = ....°F
-48 x  \frac{9}{5} = 86,4
86,4 + 32 = -54,4°F