Jawabanmu

2014-02-15T19:12:47+07:00
K= \frac{jarak}{putaran}

K= \frac{2512}{2000}

K=1,256

K=2 \pi r

r= \frac{K}{2 \pi } .... (1)

A= \pi  r^{2} .... (2)

subtitusi (1) ke (2) didapat

A= \pi ( \frac{K}{2 \pi } )^{2}

A= \frac{K^{2}}{4 \pi }

A= \frac{1,256^{2}}{12,56}

A= \frac{1,256x1,256}{1,256x10}

A= \frac{1,256}{10}

A=0,1256  m^{2}
2 3 2