Jawabanmu

2014-08-25T09:06:04+07:00
Kaffar, Abdoel Abdul Kahar Muzakir Agus MuhsinDasaad AR Baswedan Bandoro Pangeran Hario Purubojo Bendoro Kanjeng Pangeran ArioSuryohamijoyo. Bendoro Pangeran Hario Bintoro Dr. Kanjeng Raden TumenggungRajimanWedyodiningrat Dr. Raden BuntaranMartoatmojo Dr. Raden Suleiman EffendiKusumaatmaja Dr. SamsiSastrawidagda Dr. SukimanWiryosanjoyo Drs. Kanjeng Raden Mas HarioSosrodiningrat Drs. MuhammadHatta Haji A.A. Sanusi Haji Abdul WahidHasyim Haji Agus Salim Ir. PangeranMuhammad Nur Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar Ir. Raden Mas PanjiSurahmanCokroadisuryo Ir. Raden RusenoSuryohadikusumo Ir. Sukarno. K.H. Abdul Halim(Muhammad Syatari) Kanjeng Raden Mas Tumenggung ArioWuryaningrat. Ki BagusHadikusumo Ki Hajar Dewantara Kiai Haji Abdul FatahHasan Kiai Haji MasMansoer. Kiai Haji Masjkur. Liem Koen Hian Mas Aris. Mas SutarjoKartohadikusumo Mr. A.A. Maramis Mr. Kanjeng Raden Mas TumenggungWongsonagoro. Mr. Mas BesarMartokusumo. Mr. Mas SusantoTirtoprojo Mr. MuhammadYamin Mr. Raden AhmadSubarjo Mr. RadenHindromartono, Mr. Raden MasSartono. Mr. Raden PanjiSinggih. Mr. RadenSyamsudin Mr. Raden Suwandi. Mr. Raden,Sastromulyono. Mr. YohanesLatuharhary Ny. Mr. Raden AyuMaria Ulfah Santoso Ny. Raden NgantenSiti Sukaptinah SunaryoMangunpuspito Oey Tiang Tjoei Oey Tjong Hauw P.F. Dahler Parada Harahap Prof. Dr. Mr. RadenSupomo. Prof. Dr. Pangeran Ario HuseinJayadiningrat Prof. Dr. RadenJenal Asikin WijayaKusuma Raden Abdul Kadir Raden AbdulrahimPratalykrama Raden AbikusnoCokrosuyoso Raden Adipati ArioPurbonegoro Sumitro Kolopaking Raden AdipatiWiranatakoesoema V. Raden AsikinNatanegara Raden Mas MargonoJoyohadikusumo Raden Mas Tumenggung ArioSuryo Raden OtoIskandardinata Raden Panji Suroso Raden RuslanWongsokusumo Raden Sudirman Raden SukarjoWiryopranoto Tan Eng Hoa Itibangase Yosio  
2014-08-25T09:33:36+07:00
Ir. Soekarno (Ketua)
Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
R. P. Soeroso (Anggota)
Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
Otto Iskandardinata (Anggota)
Abdoel Kadir (Anggota)
Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
Pangeran Poerbojo (Anggota)
Dr. Mohammad Amir (Anggota)
Mr. Abdul Maghfar (Anggota)
Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)
Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)[4]
Andi Pangerang (Anggota)
A.H. Hamidan (Anggota)
I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)