1 manakah dri zat zat berikut yg tergolong unsur,campuran, dan senyawa? a soft drink .b air . c udara. d mie ayam . e garam meja . f pop corn . g aluminium foil

2 pasir lilindan gura batu di tempatkan dalam gelas beaker dan diaduk aduk . apakah zat yg dihasilkan merupakan campuran? jika ya , tergolong jenia campuran mana?

2

Jawabanmu

2014-08-24T21:40:20+07:00
Softdrink,mie ayam, garam meja, pop cron, aluminium foil, Campuran
Air dan udara senyawa

Ya, sulit untuk di uraikan
2014-08-24T21:50:16+07:00
Campuran:-mie ayam. soft drink.
aluminium foli
-gara meja. pop corn
unsur:-air,udara