1. Tentukan pemangkatan berikut ini!
a. (2a)²
b. -(4x²y)⁴
c. (12p⁵q⁶:4p²q)²
2. Tentukan hasil pemangkatan berikut ini!
a. (6a+5b)²
b. (4x-7y)²
3. Tentukan hasil pemangkatan dari (a+b-c)²

Dengan caranya!!!

1

Jawabanmu

2014-08-24T21:34:33+07:00
1.(2a)²=2a.2a=4a²
   -(4x²y)4= -4x²y.-4x²y.-4x²y.-4x²y
               =16x4y².16x4y²
                =256x8y4
2.a.(6a+5b²)=(6a+5b).(6a+5b)
                  =6a.(6a+5b)+5b.(6a+5b) 
                   =36a²+30ab+30ab+25 b²
                   =36a²+60ab=25b²
    b.(4x-7y)²= (4x-7y).(4x-7y)
                   = 16x²-28xy-28xy+49y²
                  =16 x²--56xy=49y²
3.(a+b-c)²=(a+b-c).(a+b-c)
               =(a²+ab-ac+ba+b²-bc-ca-cb+c²)
                =a²+b²+c²+2ab-2bc-2ac              
                            
dikasih nilainya dong kalo betul kasih 5 bintang plus pilih jadi jawaban terbaikya hehe