Toko grosir mempunyai persediaan kain sebanyak 6,5 kodi.setiap pelanggan mendapat 1 1/4 kodi berapa banyak pelanggan yang mendapat setoran kain ? tolong tuliskan carannya

1
6,5 :1 1/4=65/10 × 4/5= 260/50 =5 10/50= 5 1/5 jadi banyak pelanggan yang mendapat setoran kain adalah 5 orang

Jawabanmu

2014-08-24T21:53:16+07:00
6,5 kodi = 130 buah
1 1/4 kodi = 25 buah
jika setiap pelanggan mendapat 25 buah.
banyak pelanggan yang mendapat setoran kain 
= 130 : 25
= 5,2
= 5
jawabannya salahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!