Jawabanmu

2014-08-24T20:18:15+07:00
1. dalam fisika a. Massa proton = 0,00000000000000000000000000167 kg = 1,67 x 10-27 kg = 1,67 E -27 kg b. Massa elektron = 0,000000000000000000000000000000911 = 9,11 x 10-31 = 9,11 E -31 2. dalam kimia a. Aluminum = 0,0000000282 = 2,82 x 10-8 = 2,82 E -8 b. Besi = 0,00123 = 1,23 x 10-3 = 1,23 E -3 3. astronomi a. Plante Venus Jarak dari matahari = 108.200.000 km =1,082 x 108 km = 1,08 E 8 km Massa = 4867000000000000000000000kg = 4,867 x 1024 kg = 4,867 E 24 kg b. Matahari Jarak ke Bumi = 149.600.000 km = 1,496 x 105kg = 1,496 E 5 Massa =1989000000000000000000000000000 kg =1,989 x 1030kg =1,989 E 30 kg 4. ekonomi a. Wajib pajak orang pribadi = 12.000.000 = 12 x 107 = 1,2 E 7 b. Tambahan wajib pajak bagi yang telah menikah = 1200.000 = 1,2 x 106 = 1,2 E 6 seperti itu aja kok!