3 4 6 9.. jikaa diamati 3 menjadi 4= +1
4 menjadi 6= +2
6 menjadi 9= +3
2 suku berikutnya menjadi +4 dan +5
9+4= 13
13+5= 18
dua suku berikutnya adalaah 13 dan 18

Jawabanmu

2013-12-17T14:07:49+07:00
Dua suku berikutnya adalah 13 dan 18
Karena, 3,4 => 4-3 = 1 => 3+1= 4
            4,6 => 6-4 = 2 => 4+2= 6
            6,9 => 9-6 = 3 => 6+3 = 9
            9,13 => 13-9 = 4 => 9+4= 13
            13,18=> 18-13 = 5 => 13+5= 18
          
          
          
          1 5 1
2013-12-17T14:27:08+07:00
Itu bedanya bertingkat kalau
U1=>U2 b=2
U2=>U3 b=3
U3=>U4 b=4 jadi U3+4=9+4=13
U4=>U5 b=5 jadi U4+5=13+5=18

Jadi U4=13 dan U5=18