Diketahui suatu segitiga siki-siku,dgn nilai sinus salah satu sudut lancipnya adalah akar3/2.tentukanlah nilai cosinus,tangen sudut tersebut!

1
prtama pke pythagoras , AB =√(2^2-〖√3〗^2 )= √-5. jdi cos= de/sa= √3/√-5 dn tan= √-5/2

Jawabanmu

2014-02-14T21:11:53+07:00
Sin a =  \frac{1}{2}  \sqrt{3}
a = 60
cos 60 =  \frac{1}{2}
tan 60 =  \sqrt{3}
gitu bukan maksudnya? -.-

CMIIW :3