2. Kedudukan titik dan bidang
3. kedudukan garis dan bidang
4. kedudukan dua buah garis
a) sejajar
b) berpotongan
c) bersilangan.


pada kubus ABCDEFGH tentukan
a) titik" yg terletak pda garis AB
b) titik" di luar garis AB
c) titik" pada bidang ABCD
d) titik" diluar bidang ABCD
e) garis" yg sejajar dengan bidang ABCD
f) garis" yg terletak pda bidang ABCD
g) garis" yg memotong/menembus bidang ABCD
h) garis" yg sejajar dengan garis AB
i) garis"yg berpotongan dengan garis AB
j) garis" yg bersilangan dengan garis AB
k) bidang" sejajar dengan bidang ABCD
l) bidang" yg berpotongan dengan bidang ABFEtolong yah bantu, aku gak ngerti -_-

1

Jawabanmu

2014-02-14T20:49:16+07:00
A. Titik A dan titik B
b. Titik C, D, E, F, G, dan titik H
c. Titik A, B, C, dan D
d. Titik E, F, G, dan H
e. Garis EF, FG, GH, dan EH
f. Garis AB, BC, CD, dan AD
g. ???Nggak tahu maksudnya???
h. Garis CD, EF, dan GH
i. ???Nggak tahu maksudnya???
j. ???Nggak tahu maksudnya???
k. Bidang EFGH
l. ???Nggak tahu maksudnya???