Jawabanmu

2014-08-24T14:43:11+07:00
4. 4log(36/9) = 4log4 = 1
6. 2log7 x 7log 32
  =2log 32
  =2log2^5
  = 5

8. 3log9^2 x 9log 27
=2 x 3log 27
=2 x 3log3^3
=2 x 3
=6
2014-08-24T14:50:24+07:00
3. 4log36 - 4log9
= 4log(36/9)
= 4log4 = 1                        
4. 5log29+5log3
=5log(29.3)
=5log87 ??
5. \sqrt{7} log49
=7^(1/2)log7^2
=4 7log7 = 4
6. ²log3׳log7×7log32
=2log32
=2log2^5
=5 . 2log2
= 5
8. ³log81×9log27

= 3log3^4 . 3^2log3^3
= 4 . 3/2
= 6