Jawabanmu

2014-08-26T09:03:35+07:00
Lemah 1 Ind. lemah: lembék, héngkér, soak; lemah-lembut ting. lembut; 2 Kw. taneuh; ~ cai taneuh di mana waktu jabang bayi katut cikakakawahna tina kandungan indung kaluar, tempat dijurukeun, sok disebut ogé bali geusan ngajadi at. kulagetih at. nagara asal; ngalemah merenah n.k. betah teu ngarumas deui; loba urang asing nu nga­lemah di Indonésia, ogé bisa disebut bebetah; lele­mah taneuh beunang ngararata rék diadegan imah; di­lelemah taneuh dirarata pikeun imah nu rék diadegkeun; ngalele­mah nyieun lelemah keur imah, leuit, saung; nyieun lelemah supaya lempeng sok dikenca heula, ting. kenca; oray ~ ting. oray; mudun ~ dibasakeun ka budak nu keur léléngkah halu, diajar leumpang dina taneuh supaya jaga budakna jadi jelema sugih mukti beurat beunghar diajar leumpang kitu téh bari sina nincakan ringgit; turun ~ nurunkeun orok sanggeusna 40 poé, bari sukuna di­tincak-tincakkeun kana taneuh ku indung beurang; sidekah ~ sidekah pédah budak geus turun lemah; nga­lemahan ngamimitian, mitumanan, supaya engkéna hen­teu kaku at. henteu tumamu; ~ lembut ting. lembut.
1 4 1