Jawabanmu

2014-08-24T07:56:53+07:00
Intinya, setiap penduduk berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, orang lain tidak boleh untuk memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama.
2014-08-24T08:22:57+07:00
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.