Bagaimanakah ini tolong dibantu ya.dengan memperhatikan susunan bilangan berikut,jika kita melanjutkan hingga baris ke-12
a.bilangan pertama pada baris ke-12
b.jumlah bilangan-bilangan yg terdapat pada baris ke-12

2

Jawabanmu

2014-08-23T20:08:57+07:00
Susunan bilangannya mana?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
bilangan petamanya kan 1?
iya
a(bilangan pertama) nya 1 ya?
iya
2014-08-23T20:13:08+07:00
Ini soal kurikulum 2013 bukan?
saya pernah mengerjakan soal ini di buku kurikulum 2013..
iya