Bantu aku yah ngerjain tugas aku :)
1. Himpunan penyelesaian dari 2(2x + 8) - 3(7x - 4) = x + 10 adalah..
a. {1}
b. {5}
c.{8}
d. {13}
(tolong dijawab pakai cara yah)

2. penyelesaian dari (3m + 8) : 7 = 5 adalah...
a. m = 7,5
b. m = 8
c. m = 8,5
d. m = 9
(tolong dijawab pakai cara yah)

3.nilai x yang memenuhi n/2 + (bilangan campuran 3 2/5) = 17/2 + 2/5 adalah...
a. 9
b. 10
c. 11
d. 12
(tolong dijawab paka cara yah)

4. 3/4x - 1/2 = (bilangan campuran 18 1 /4) adalah..
a. 60
b. 25
c. 20
d. 15
(tolong dijawab pakai cara yah)

5. m + 2 / 2 = m + 2 / 3 adalah...
a. -2
b. -1
c. 3
d. 4
(tolong dijawab pakai cara yah)

6.nilai t yang memenuhi 11 x 4 + 6 = 8r + 2 adalah...
a.6
b.8
c.12
d.16
(tolong dikerja pakai cara yah)

7. himpunan penyelesaian dari 4 / 3 - (3y + 1) - (bilangan campuran 5 1/3) =3/2 (2y + 6) adalah...
a.13
b.11
c.5
d.3

8.nilai x yang memenuhi (bilangan campuran 3 1/2) (4x - 5) + (bilangan campuran 8 1/2) = - 2/3(10x - 1) + 11 adalah...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
(tolong dikerja pakai cara yah)

9.jika hasil penjumlahan 8 - x dengan 2x adalah 17, maka kalimat matematika yang benar adalah..
a. 8 + 3x = 17
b. 8 + 2x = 17
c. 8 + x = 17
d. 17 = 8 - x

10.jumlah tiga bilangan ganjil adalah 63. bilangan yang terbesar adalah...
a. 17
b. 19
c. 21
d. 23
(tolong dikerja pakai cara yah,kalau ga pakai jg ga papa :) )

11.panjang sebuah persegi panjang 1 cm lebih dari 2 kali lebarnya. jika kelilingnya 32 cm, maka luas persegi panjang itu adalah..
a. 45 cm pangkat 2
b. 50 cm pangkat 2
c. 55 cm pangkat 2
d. 66 cm pangkat 2
(tolong dikerja pakai cara yah)

12.himpunan penyelesaian dari 112(3x - 5) + 497 = 56(5x + 7/8) adalah...
a.2
b.3
c.4
d.6
(tolong dikerja pakai cara yah)

1

Jawabanmu

2014-02-14T23:32:55+07:00
1. 2(2X+8)-3(7X-4)=X+10
    4X+16-21X+12=X+10
    -18X=-18
    X=1
1 5 1