Jawabanmu

2014-08-23T10:54:52+07:00
Penyelesaian
diketahui : s = 300 m × 2 = 600 m
                v  = 2 m/s
tanya      : t
jawab      : t =  \frac{s}{v}
                 t=  \frac{600}{2}
                 t= 300 sekon atau 5 menit sobat