1. Pengelasan logam aluminium menggunakan prinsip reaksi Termit. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut.
Fe₂O₃ + Al -> Al₂O₃ + Fe
Massa besi yang dihasilkan dan massa zat yang tersisa jika 80 gram Fe₂O₃ direaksikan dengan 135 gram aluminium berturut - turut adalah ( Ar : Fe = 56 , Al = 27, dan O =16 )
a. 28 gram dan 27 gram
b. 28 gram dan 54 gram
c. 56 gram dan 54 gram
d. 56 gram dan 108 gram
e. 112 gram dan 108 gram

1

Jawabanmu

2014-02-14T13:46:24+07:00
Mol  Fe₂O₃ = m/Mr
                 =  80 / 2(56)+3(16)
                 =  80 / 160
                 =  0,5

mol Al = 135 / 27
          = 5

 Fe₂O₃ + 2Al ⇒ Al₂O₃ + 2Fe

menentukan pereaksi pembatas
          mol Fe₂O₃/koef Fe₂O₃ = mol Al/koef Al
                          0,5/1         =  5/2
                                 0,5     =   2,5
                                  0,5    <   2,5

jadi pereaksi pembatasnya adalh Fe₂O₃

mol Fe = 2/1 x 0,5 = 1

massa Fe = mol x Mr
                = 1 x 56
                = 56 gr
maaf yang zat sisa lupa caranya
1 1 1