1. contoh kalimat tembung kerata basa dari kata tarub
2.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata krikil
3.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata bathuk
4.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata piring
5.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata tepas
6.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata kupluk
7.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata janggut
8.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata kuping
9.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata mata
10.contoh kalimat tembung kerata basa dari kata kathok

1

Jawabanmu

2016-10-29T20:06:36+07:00
1. tarub ditegesi ditata supaya katon murub utawa asri
2. krikil ditegesi keri ing sikil
3. bathuk ditegesi palaparan utawa kanggo ngembat barang sing mathuk utawa dibabat rada mathuk
4. piring ditegesi sepine yen miring
5. tepas ditegesi titip napas
6. kupluk ditegesi kaku nyempluk
7. janggut ditegesi yen wijang manggut-manggut
8. kuping ditegesi kaku njepiping
9. mata ditegesi kanggo ngematake barang sing nyata
10. kathok ditegesi diangkat sithok-sithok