Jawabanmu

2014-08-22T13:59:25+07:00
1. Wonten dalu punika Dewi ngriyayakaken ambal warsa kaping sekawan. 2. Kagem mengeti dinten kamardikan dipun adani tirakatan. 4. Nia angsal bebungah amargi pikantuk juara 3. 5. Wau enjing pak Hardi kacaosan pawartos lelayu. 7. Simbahipun Anis kapetak wonten Solo. 9. Surya kaping 14 badhe wonten jalan sehat. 10. Mugi2 kula lan panjenengan tansah sugeng lan binerkahan.