1.Berapa kalor
yang diperlukan untuk menaikkan suhu 10
kg air menjadi 10
oC menjadi 30
oC?


2.Sepotong besi
yang memiliki massa 2
kg dipanaskan dari suhu 20
OC hingga 100 OC Jika kalor jenis besi
450 J/kg OC, tentukanlah :


a.Kalor
yang diserap besi ?


b.Kapasitas kalor besi ?

c.Kapasitas kalor besi jika, massa besi tersebut 4
kali semula ?


Ketikkan pertanyaanmu di sini

1

Jawabanmu

2014-08-22T08:15:34+07:00
1).Diketahui:
m = 10 kg
c air = 4200 J/kg°C
Δt = 30°C - 10°C = 20°C
Ditanya : Q = ...?
Jawab :
Q = mcΔt
    = 10 × 4200 × 20
    = 840.000 J
2)Diketahui :
m = 2 kg
Δt = 100°C - 20°C = 80°C
c = 450 J/Kg°C
Ditanya :
a). Q = ...?
b). h = ...?
c). Q = ...? ( Jika m = 4m)
Jawab:
a). 
Q = m·c·Δt
    = 2 kg × 450 J/kg°C ×80°C
    = 72.000 J
b).h = m . c
   = 2 kg · 450 J/kg°C
   = 900 J/°C
c).Jika m = 4m
h = m . c
   = (2 x 4) x 450
   = 8 x 450 
   = 3.600 J/°C
makasih yah jawaban na
iya sama2 yah makasih di kasih nilai bagus :v
saem2