Jawabanmu

2014-08-21T21:53:17+07:00
1. 12^-x+7 = (√144)2x+1
    12^-x+7 = 12^2x+1
    -x + 7 = 2x + 1
     7 - 1 = 2x + x
          6 = 3x
           x = 6/3
           x = 2

2. 9^3x+2 = 1/81^2x-5
    9^3x+2 = 9^-2(2x-5)
    3x + 2 = -2(2x - 5)
    3x + 2 = -4x + 10
    3x + 4x = 10 - 2
    7x = 8
     x = 8/7

Ket : tanda " ^ " adalah pangkat

2014-08-21T22:12:35+07:00
1.  12^{-x+7} =  \sqrt{144^{2x+1} }
 12^{-x+7} =  144^{ \frac{2x+1}{2} }
 12^{-x+7} =  (12^{2} ) ^{ \frac{2x+1}{2} }
 12^{-x+7} =  12^{2x+1}
karna udah sama sama 12., pangkatnya disamaain aja.
-x+7 = 2x+1
-3x = -6
x = 2

2.  9^{3x+2} =  \frac{1}{ 81^{2x-5} }
     (3^{2} ) ^{3x+2} =  (3^{4} )  ^{-}^{(} ^{2x-5} ^{)}
     3^{6x+4} =  3^{-8x+20}
    6x+4 = -8x+20
     14x = 16
        x = 8/7
terima kasih telah membantu
iya sama2
sama2 :)