1 pengeluaran urine secara berlebihan (poliuria) disebabkan oleh..
a. kekeurangan hormon adrenalin
b. kekurangan hormon insulin
c gangguan pada gromerulus
c kegagalan reabsorbsi oleh nefron
2 lapisan kulit yang dapat melindungi jaringan dibawahnya dari sinar matahari yang panas adalah
a. lemak
b. tanduk
c. malphigi
d. dermis

1

Jawabanmu

2014-08-21T20:48:53+07:00