Jawabanmu

2014-08-21T20:30:48+07:00
\sqrt[3]{ \frac{6m^{3} }{4} }
 \sqrt[3]{ \frac{6 }{ 2^{2} } .  m^{3} .  \frac{2}{2}   }
 \sqrt[3]{ \frac{6.2 }{ 2^{2}.2 } .  m^{3}  }
\sqrt[3]{ \frac{12 }{ 2^{3}. } .  m^{3}  }
\sqrt[3]{12 .  \frac{ m^{3} }{ 2^{3} } }
 \frac{m}{2} \sqrt[3]{12}, jawabannya e
kak dtangnya 2/2 dr mana kk??
2/2 untuk mendapatkan / 2^3 (baris ke-4 dan 5), supaya yg diluar akar ada / 2 (baris ke-6) nya
mksh y kk