Jawabanmu

2013-12-16T09:45:35+07:00
Sebuah telur berdiameter 4 cm

r (jari jari ) = 2 cm
sehingga 

Vbola =  \frac{4}{3} \pi  r^{2}
Vbola =  \frac{4}{3} \pi 2^{2}
Vbola =  \frac{4}{3} \pi 8
Vbola =  \frac{32}{3} \pi

Bila ada 50 telur berarti 
50 x Vbola = 50 x  \frac{32}{3} \pi
50 x Vbola = 50 x  \frac{32}{3} \pi
50 x Vbola =  \frac{1600}{3} \pi
50 x Vbola =  533,334 \pi
50 x Vbola = 1674,667