Suatu fungsi f ditentukan oleh rumus f (x) = 3 x. Jika daerah asal fungsi f tersebut adalah Df = { 2, 4, 6 } dan daerah kawannya himpunan bilangan bulat, Tentukan:
a. Daerah asil
b. Himpunan pasangan berurutan
c. gambar grafik fungsi pada diagram cartesius.

1

Jawabanmu

2013-12-15T21:53:36+07:00
A. daerah hasil = {3(2) , 3(4), 3(6)}
                       = { 6 , 12 , 18}
b. humpunan pasangan berurutan = {2, 6}, {4, 12} {6, 18}
c. lihat attachment