Jawabanmu

2014-08-21T08:15:48+07:00
Hubungan antara sila-sila Pancasila
(Notonegoro, 1975 : 44) :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
meliputi dan menjiwai sila-sila II,III,
IV,V.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, diliputi dan dijiwai oleh
sila pertama dan meliputi serta
menjiwai sila-sila III, IV, V.
3. Sila Persatuan Indonesia, diliputi
dan dijiwai oleh sila I, II dan
meliputi serta menjiwai sila-sila
IV,V.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, dilputi
dan dijiwai sila I,II,III, dan meliputi
serta menjiwai sila V.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai
oleh sila I,II,III,IV.
Pancasila merupakan satu kesatuan
yang bulat dan utuh. Hal ini
menjadikan setiap sila dari
Pancasila didalamnya terkandung
sila-sila lainnya :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah
Ketuhanan yang berkemanusiaan,
berpersatuan, berkerakyatan, dan
berkadilan sosial.
2. Kemanusiaan yang adil dan
beradab adalah kemanusiaan yang
berketuhanan, berpersatuan,
berkerakyatan, dan berkadilan
sosial.
3. Persatuan Indonesia adalah
persatuan yang ber-Ketuhanan,
berkemanusiaan, berkerakyatan, dan
berkadilan sosial.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan adalah
kerakyatan yang ber-
Ketuhanan,berkemanusiaan,
berpersatuan, dan berkadilan sosial.
5. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia adalah kadilan yang
ber-Ketuhanan yang
berkemanusiaan, berpersatuan,dan
berkerakyatan.