Jawabanmu

2014-08-21T01:54:42+07:00
1. 32
2. -6
3. 3p
4. 4p
5. 32
6. -10p
cara nya gimAna
(1) 8 x 4 = 8+8+8+8 = 32 (2) 2 x (-3) = (-3) + (-3)= -6 (3) 3 x p = p+p+p =3p (4) 4 x p = 4+4+4+4=4p (5) 4 x 8 = 4+4+4+4+4+4+4+4= 8 (jadi 4x8 sama 8x4 sama aja, cuman dibalik) (6) 5 x (-2p) = (-2p)+(-2p)+(-2p)+(-2p)+(-2p) = -10p
makasih ya mas boy