Jawabanmu

2014-08-20T20:31:16+07:00

Lambang tersebut berupa burung Garuda yang sayapnya membentang ke kanan dan ke kiri, lalu pada leher burung Garuda tersebut tergantung perisai yang melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu “Pancasila”. Gambar-gambar yang ada di dalam perisai tersebut adalah : a. Gambar Bintang yang melambangkan Sila pertama yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Rantai emas yang melambangkan Sila kedua yakni, Kemanusiaan yang adil dan beradab. c. Pohon Beringin yang melambangkan Sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. d. Kepala Banteng yang melambangkan Sila keempat yakni, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. Padi dan Kapas yang melambangkan Sila kelima yakni, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2 3 2