Jawabanmu

2014-08-19T20:53:02+07:00
Unsur intristik : tema, setting, penokohan, alur/plot, gaya bahasa, sudut pandang, amanat
klw unsur ekstrinsik dlam cerpen yg berjudul "Juru Masak" Damhuri Muhammad?,,?apa bantu dong....
2014-08-19T21:02:32+07:00
TeMa percintaan, latar/setting di sebuah desa lareh panjang, penokohan azrial pantang menyerah, pekerja keras . Alur campuran, amanat tidak boleh sombong kepada orang lain