Jawabanmu

2014-08-19T18:33:18+07:00
Mingkar mingkur ing angkara
Akarana, karenan mardi siwi
Sinawung resmi ning kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kertarta, pakartining ngelmu luhung
 kang tumrap neng tanah jawa
 Agama  ageming, ajiselain itu ada gak?
Jinejer neng Wedatama
Mrih tan kemba kembenganing pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa,
yekti sepi asepa lir sepah, samun,
Samangsane pasamuan
Gonyak ganyuk nglilingsemi.
terimakasih ya atas bantuannya!!!!
sama-sama :)
2014-08-19T18:38:57+07:00
Mingkar-mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ilmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji