Jawabanmu

  • Arw
  • Gemar Membantu
2014-08-19T18:02:26+07:00
2014-08-19T18:15:44+07:00
A. 2 log 8 + 2 log 32 = 2 log 8x32    (alog b+alogc = alog bxc)
                               = 2 log 256
                                = 2 log 16²
                                 = 2x 2 log 16 ( 2 log 16 = 4)
                          jadi    = 2x4 = 8

b. log 16 + log 25 - log 4 = log 16x25/4
= log 100
= log 10²
= 2x log 10
= 2 ( karena log 10 =1 )
1 5 1