Ubahlah percakapan di bawah ini dengan basa ngoko alus
Wawan:"Mas bapak lagi lunga ana ngendi?"
Wahyu:"Ana apotik arep yuku obat watuk."
Wawan:"Apa simbah isih lara?"
Wahyu:"Simbah wis mari nanging saiki ganti ibu sing lara."
Wawan:"Wong wingi ibu bubar mangan gorengan banjur ngombe es rong gelas"
Wahyu:"Lha,kuwi aku wis bola-bali ngomong ibu supaya ora ngombe es akeh-akeh."
Wahyu:"Lha kowe nggoleti bapak ana perlu apa?"
Wawan:"Arep takon babangan kasiate kencur."
Wahyu:"Bapak mau ngomong yen kencur bisa kanggo tamba lara watuk.Malah wingi bapak kongkon ibu supaya ngombe peresan kencur nanging ibu ora gelem,pengine obate kaya sing dikurongake ing iklan radio

1

Jawabanmu

2014-08-19T16:22:25+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Wawan;mas bapak nembe tindak dateng pundi
wahyu:wonten apoti badhe tumbas obat watuk
wawan:punapa simbah tasih gerah
wahyu:simbah sampun sehat nangingsakniki gentosan ibu engkang sakit
wawan:wingi ibu sakingdahar gorengan banjur ngunjuk es kalih gelas
wahyu:lha niku kula sampun sanjangdateng ibu supadosboter ngunjuk es katah katah
wahyu:panjenengan madosi bapak wonten perlu napa
wawan:ajeng taken punapa kasitipun kencur
wahyu:bapak wau ngedika kencur saged dingge obat watuk. malah dekwingi bapak ngaken ibu supados ngunjuk kecur nanging ibu boten kersa kepingine obat kados sing dirungoake ing radio
(aku ra ngrti kuwi krama alus apa krama inggil)
semoga membantu