Jawabanmu

2014-08-19T14:37:00+07:00
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!
Bapak-bapak, Ibu-ibu kalih tamu undangan
sadayana nu ku pribados dipika hormat.
Shalawat kalih salam mudah-mudahan
kalimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatea
Kanjeng Nabi Muhammad saw, kusabab anjeuna
nu tos memperjuangkeun Islam di alam dunya
ieu. Nu hasilna urang sadaya janten tiasa
ngabedakeun perkara mana anu haq jeung nu
bathil.
Hadirin sadayana nu di mulya keun ku Allah
Unggal jalmi tos tangtu ngadambakeun
kabagjaan dunya akherat. Tah, jalan kabagjaan
eta teu bisa dijalani kucara nu santai, pinuh ku
hura-hura, sareng sadaya hal nu ngalanggar
syariat Islam. Tapi kedah dilakonan kucara
ibadah nu tos ditangtoskeun ku Alloh SWT, boh
nu katulis dina kitab suci Al-qur'an atawa nu
aya dina sunnah Nabi.
Hadirin sadayana nu di mulya keun ku Allah
Ngalakukeun ibadah nu di mimitian ku hate nu
ikhlas, janten hakekatna nyaeta ngalakukeun
sagala ka alusan nu teu hayang di tempo,
komodeui dipamerkeun ka batur. Hayu urang
babareungan ngajauhkeun diri tina kalakuan riya,
kusabab kalakukan eta tiasa ngahancurkeun
amal-amalan urang nu dina akhirna janten teu
aya hartina. Dina hal ieu kanjeung Nabi saw,
bersabda:
Opat macam tanda bukti jalmi-jalmi nu riya,
nyaeta:
1. Males pami nuju nyalira
2. Rajin pami dipayunen batur
3. Ibadahna getol upami dipuji
4. Ibadahna turun upami dicela ku batur
Kusabab kitu, kanggo jalmi-jalmi nu beriman tos
sakedahna terang ka opat macam sifat tadi tiasa
ngahancurkan manusa nyaeta siksa naraka.
Hadirin sadayana nu di mulya keun ku Allah
Sadaya bentuk amal ibadah pami aya rasa riya',
maka hasilnya nol besar/sia-sia. Kusabab kitu,
hayu urang babarengan introspeksi kana diri
urang masih-masing. Akhiirul kalaami, wabil
laahit taufiiqi wal hidaayati war ridlaa wal-
inaayati wassalamu'alaikum warahmatullaahi wa
barakaatuh.