Kedudukan suatu orbital dalam suatu atom di tentukan oleh tiga bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama (n) bilangan kuantum azimut (i), dan bilangan kuantum magnetik (m), sebutkan fungsi masing-masing bilangan kuantum tersebut.

1

Jawabanmu

2014-08-19T18:49:59+07:00
N= menyatakan kulit mana suatu elektron paling mungkin berlokasi
l= menyatakan disubkulit mana suatu elektron berlokasi
m= menyatakan di orbitan mana suatu elektron berlokasi